Hvad kan vi hjælpe med?

Hvorfor kan jeg ikke se mine møder i FirstAgendas mødeplatform?

Hvis dine møder ikke vises i FirstAgendas nye mødeplatform, kan det skyldes følgende scenarier:

DER ER INGEN FREMTIDIGE MØDER EFTER MØDE-SYNC TIDSPUNKTET

Møde-sync til den nye platform er aktiveret i FirstAgenda, men du kan ikke se nogle af udvalgets møder i FirstAgendas nye mødeplatform. Årsagen til, at der ikke vises nogle møder, er, at der ikke har været nogle fremtidige frigivne møder i udvalget på det tidspunkt, hvor møde-syncet er blevet aktiveret. Alle møder i udvalget, som har fundet sted før møde-sync-tidspunktet, vil ikke blive vist, mens alle møder der bliver frigivet fremover vil kunne ses i den nye mødeplatform. Så snart der bliver frigivet et nyt fremtidigt møde, vil du kunne se det i FirstAgendas mødeplatformen.

MØDE-SYNC ER IKKE AKTIVERET I UDVALGET I FIRSTAGENDA

Kontakt dagsordensamleren for udvalget og bed vedkommende om at aktivere "Vis møder i den nye mødeplatform". Se her hvordan møder bliver vist i den nye mødeplatform

MØDE-SYNC ER AKTIVERET, MEN DU HAR ALDRIG VÆRET LOGGET IND VIA FIRSTAGENDA

Du har tjekket at:

  • møde-sync er ativeret i udvalget
  • der er fremtidige møder i udvalget
  • du kan logge ind i den  nye mødeplatform

... men du kan stadig ikke se dine møder fra udvalget i den nye mødeplatform

Årsagen er, at du er logget ind i den nye mødeplatform med din Office 365-account eller lokale kalender-account. De manglende møder skyldes, at visningen af dine møder ikke er blevet aktiveret på din Office 365-account eller din lokale kalender-account. Det skal du selv gøre ved at at logge på ind i den nye mødeplatform via FirstAgenda. Se her hvordan du logger ind via FirstAgenda

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?