Hvordan tilføjer jeg deltagere til en dialog? (web)

Når dialogen er oprettet, er det muligt at tilføje flere deltagere til dialogen. Vær opmærksom på, at nye deltagere kan se al korrespondance som er foregået i dialogen. Borger bør derfor give samtykke til, at nye deltagere træder ind i dialogen. Du kan gøre borger til samtykkegiver, inden du tilføjer nye deltagere til dialogen. Læs mere om samtykkefunktionen her.

Vejledning 

  1. Log ind i LetDialog og klik på den dialog, hvor du ønsker at tilføje en deltager 

  2. Klik på "Info" og dernæst "Deltagere"

  3. Søg deltageren frem og klik på deltagerens bruger. Nu er deltageren tilføjet til dialogen, og du kan nu klikke på "Gå til dialogen" 

Når du har tilføjet deltageren til dialogen, kan du udfylde deltagerens rolle i tekstfeltet til højre for deltagerens navn. Det kan eksempelvis være deltagerens profession eller deres relation til den person, dialogen drejer sig om.

Derudover kan du også vælge, om deltageren skal være samtykkegiver i dialogen (Du kan læse mere om rollen som samtykkegiver her) og/eller dialogansvarlig.

Hvis du vil fjerne en deltager fra dialogen igen, skal du klikke på skraldespands ikonet , hvorefter deltageren fjernes fra dialogen. De beskeder, vedkommende har skrevet i dialogen, vil fortsat fremgå i dialogen.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?