Dialogroller

Deltager

Deltagere i en dialog kan skrive og sende beskeder, billeder, links og PDF'er. Deltageren kan ikke lukke eller genåbne en dialog. 

Dialogansvarlig

Når en medarbejder opretter en dialog, så er medarbejderen automatisk dialogansvarlig. Som dialogansvarlig kan man tilføje deltagere til dialogen, tildele dialogroller, lukke en dialog, genåbne en dialog og slette en dialog. Der kan godt være flere dialogansvarlige i en dialog.

Samtykkegiver

Når den dialogansvarlige tilføjer en deltager til dialogen, kan den dialogansvarlige tildele rollen “Samtykkegiver” til deltageren. Som samtykkegiver skal man give sit samtykke til, at deltagere der efterfølgende bliver tilføjet dialogen må deltage og se, hvad der er skrevet i dialogen. 

En bruger der i forvejen indgår i en dialog og som erfølgende bliver gjort til samtykkegiver, kan stadig se indholdet i dialogen.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?