Hvad kan vi hjælpe med?

Hvorfor kan jeg ikke se et nyt udvalg?

Det er sikkert fordi, du ikke er blevet tilknyttet det nye udvalg. Kontakt administrator for din organisation for at få adgang til det nye udvalg. 

UDVALG OG ESDH-INTEGRATION

VIGTIGT: I udvalg med ESDH-integration i FirstAgenda, bliver nye udvalg automatisk oprettet i FirstAgenda, så snart du har publiceret den første dagsorden på det nye udvalg i jeres ESDH-system. Du skal derfor ikke oprette det nye udvalg i FirstAgenda. Du skal derimod huske at blive tilknyttet udvalget og få rettigheden som "Dagsordensamler" samt "Læs ikke frigivet version" for at kunne frigive en dagsorden i det nye udvalg. Først når du har fået rettigheden som dagsordensamler, vil du kunne se den overførte dagsorden / referat under Møder i FirstAgenda.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?