Hvad kan vi hjælpe med?

Alternative metoder til at oprette et referat

FirstAgenda har en indbygget referat-funktion, hvor du tilføjer et referat til en dagsorden via funktion Tilføj beslutning/referat på hvert enkelt punkt. Men hvis du ønsker at lave et referat i selve mødeoprettelsen, så kan du benytte en af de to nedenstående muligheder. 

Opret et samlet referat som nyt punkt:

  • Du kan oprette et nyt punkt i din dagsorden og døbe det Referat. Denne metode kan du bruge, hvis du ønsker et samlet referat for mødet. Husk at indsætte det nyoprettede punkt nederst, hvis du ikke vil ændrer på punktrækkefølgen.
  • Alternativt kan du oprette referatet, som det først punkt på det næste møde i udvalget.

Opret et referat på hvert enkelt punkt:

  • Du kan vedhæfte et referat som bilag på hvert enkelt punkt.
  • Du kan gen-uploade dokumentet på hvert punkt, som indeholder referatet (her vil vi anbefale at bruge referat-funktionen Tilføj beslutning i stedet)
  • Du kan skrive et nyt indhold på hvert punkt, som indeholder referat

Hvis du vil uploade et nyt dokument eller skrive et nyt indhold på et dokument kan du finde vejledning her. 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?