Hvad kan vi hjælpe med?

Kan jeg sortere mine dagsordenpunkter og bilag?

Ja, det kan du. Men du har kun mulighed for at gøre det ved nummerering af heltal (1,2,3...) og hvis der ikke er indsat kategorioverskrifter mellem punkterne. 

Sådan fungerer sortering af dagsordenpunkter:

  • du er i mødeoprettelsen for dit møde
  • du har lavet ændringer i din punktrækkefølge eller bilagsrækkefølge (f.eks. fjernet et punkt)
  • klik efterfølgende på Sortér oven over dagsordenpunkterne
  • dine punktnumre bliver sat i den korrekte rækkefølge

Nedenfor kan du se et eksempel:

  1. Dagsorden med 5 punkter

 2. Du fjerner punkt 3 din dagsorden

 3. Du klikker på Sortér oven over dagsordenpunkterne for at sætte talene i rækkefølge igen

4. Dine dagsordenpunkter står nu i den korrekte rækkefølge.

eksempler på punktnumre der ikke kan sorteres automatisk:

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?