Hvad kan vi hjælpe med?

Hvordan tilknyttes brugere i flere organisationer

Hvis jeres organisation har mere end én FirstAgenda organisation registreret under samme koncern, er det nemt at tilføje nye brugere til den ekstra organisation, ved at benytte funktionen Tilknyt bruger til organisation.

Forudsætningen for at det kan lade sig gøre er:

  • at jeres organisationer er blevet registreret under samme koncern
  • at den bruger i tilknytter allerede er oprettet i en af de øvrige organisationer
  • at administrator der tilknytter, har administratorrettigheder i begge organisationer

Ved at tilknytte brugerne til jeres organisation slipper I som administrator for at skulle gentage oprettelsesproceduren for hver enkelt bruger i hver eneste organisation. Og for brugerne er det langt nemmere, fordi de automatisk vil blive aktiveret i de forskellige organisationer, i det øjeblik administrator tilknytter brugeren til en ny organisation. Mødedeltageren undgår således at skulle igennem oprettelsesflowet ad flere omgange.

Sådan tilføjer du en bruger til endnu en organisation:

  • vælg den organisation, hvori du vil oprette brugeren
  • gå ind under menuen Bruger
  • klik på knappen Tilknyt bruger til organisation
  • indtast efterfølgende e-mailadressen på den bruger, som du vil tilknytte
  • vælg den bruger, som skal have adgang til organisationen, og klik på linket Tilknyt bruger til organisation

  • brugeren er nu tilknyttet og vil modtage en velkomstmail med besked om, at han/hun har adgang til organisationen

Næste gang brugeren logger ind i FirstAgenda, vil brugeren kunne finde organisationen i menuen til venstre på sin iPad. På web skal organisationen vælges i dropdown-listen i øverste venstre hjørne.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?