Hvad kan vi hjælpe med?

Hvilke informationer understøtter FirstAgenda fra ESDH?

Her på siden kan du læse hvilke dagsordeninformationer (udover standard informationerne), der kan vises henholdsvis på forsiden af dagsordner og refater og på punktniveau i FirstAgenda, når der publiceres i XML. Bemærk at der kan være forskel på, hvilke informationer der kan vises, alt efter hvilket ESDH-system der anvendes. 

Nogen informationer skal aktiveres under "Indstillinger" i FirstAgenda. Mens andre informationer vises automatisk. Endelig, er der nogen informationer der skal aktiveres af os. Se nærmere her forneden.

Acadre

Forsiden 

 • Info om mødedeltagere, fraværende og afbud
  XML: (deltagende): <field name="absent">0</field>
  XML: (fraværende): <field name="absent">1</field>
  XML: (afbud): <field name="absent">2</field>
  - Visning skal slås til af FirstAgenda
 • Information
  XML: <field name="description">
  - Vises automatisk hvis informationen er tilstede
 • Visning af adresse og lokation
  XML: < table name="meeting">< field name="address"></field></table>
  XML: < table name="meeting">< field name="location"></field></table>
  - Visning skal slås til af FirstAgenda

Punktniveau

 • Sagens gang 
  XML: <field name="area">‌</field>
  - Visning aktiveres under "Indstillinger"
 • Sagen afgøres i 
  XML: <field name="comname">‌</field>
  - Visning aktiveres under "Indstillionger"
 • Fraværende mødedeltagere
  XML: <table name="absentmembers"><field name="name"></field></table> 
  - Visning aktiveres under "Indstillinger"

SBSYS

Forsiden

 • Information
  XML: <forsidetekst>
  - Vises automatisk hvis informstionen er tilstede

Punktniveau

 • Grupperede overskrifter
 • Sagsnummer
 • Sagen afgøres i
  XML:
  - Visning aktiveres under "Indstillionger"
 • Lukkede bilag på åbne punkter
  XML: MaaPubliceres="False"
  - Vises automatisk hvis informationen er til stede

GetOrganized

Punktniveau

 • Sagsnummer

Fujitsu

Forsiden

 • Visning af mødedeltagere og fraværende
 • Information

Punktniveau

 • Sagens forløb
 • Grupperede overskrifter

Hvorfor viser vi ikke informationerne ens for alle ESD-systemer?

Det skyldes at det ikke er alle informationer vi modtager fra ESDH-systemet. For eksempel KMD sender meget meget lidt informationer om mødet. 

Andre gange, skyldes det en manglende udvikling i FirstAgenda. Kontakt os på support@firstagenda.com hvis du har ønsker til informationer der skal vises i FirstAgenda.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?