Hvordan overføres dagsordner til FirstAgenda?

Under implementeringen af FirstAgenda, er der blevet opsat et program, der på sikker vis sørger for, at overføre de dagsordner og referater, som I publicerer i jeres ESDH-system til FirstAgenda. Overførslen foregår via HTTPS ved hjælp af FirstAgenda Upload-klient

Det er ikke muligt for os præcist at vide, hvordan processen foregår, inden dagsordnen eksporteres til os, men i de fleste tilfælde foregår den som illustreret på tegningen nedenfor.

De 3 mapper: D1, D2 og D3, er eksempler på 3 forskellilge dagsordner, som er blevet oprettet i et ESDH-system. Når I har færdiggjort en dagsorden (f.eks. D1) og klikker på Publicér - eller hvad knappen nu hedder i jeres ESDH - vil dagsordnen blive kopieret til en kildemappe. I kildemappen ligger dagsordnen sammen med andre af jeres færdige dagsordner, indtil Upload-klienten sørger for at sende dagsordnerne til FirstAgenda. Hvor ofte overførelsen foregår afhænger af, hvilket internval I i jeres organisation har angivet. De fleste har sat den automatiske overførsel til at køre hvert 5. minut (Kontakt eventuelt din it-afdeling for at få oplyst det præcise tidsinterval).

Når dagsordnen er synlig i FirstAgenda under kolonnen "Ikke frigivet-version", vil der gå kort tid (ofte få minutter), før alle filer er blevet behandlet og klar til frigivelse. Efter frigivelse kan dagsordnen vises korrekt både på at iPad og web.

You voted 'down'.
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?