Hvornår skal jeg, og hvornår skal jeg IKKE oprette udvalg i FirstAgenda?

Opretter du møder i et eksternt dagsordensystem:

Skal du IKKE oprette udvalget i FirstAgenda. Når du opretter dine dagsordner i et bagvedliggende system, som f.eks. et ESDH-system, skal du kun oprette udvalget i dit ESDH-system. Så snart du har publiceret en dagsorden i udvalget, vil udvalget automatisk blive oprettet i FirstAgenda.

Husk, at du skal tilføjes det nye udvalg og have rettigheden som dagsordensamler, for at du kan se dagsordnen og det nye udvalg i FirstAgenda. Kontakt administrator for at blive tilknyttet det nye udvalg.

Vigtigt:

Har du en autofordeler indstalleret, skal udvalget oprettes i listen der hører til autofordeleren, før dagsordnen kan overføres til FirstAgenda. En autofordeler kan evt. benyttes hvis du har flere FirstAgenda organisationer der skal modtage den samme dagsorden. Kontakt administrator i din organisation for at få tilføjet udvalget til listen

Opretter du møder direkte i FIRSTAGENDA:

Skal du oprette udvalget, hvis FirstAgenda IKKE er integreret mod et bagvedliggende dagsordensystem – som f.eks. et ESDH-system. Du benytter FirstAgenda som et dagsordensystem, hvor du opretter og skriver dagsordner direkte i FirstAgenda. Inden du kan gå i gang med at oprette møder, skal du derfor oprette et udvalg i FirstAgenda.

Du kan også oprette udvalg i FirstAgenda, selv om du benytter et ESDH-system, men så er det som nævnt ovenfor udelukkende for udvalg, som ikke eksisterer i dit ESDH-system.

Se her hvordan du opretter udvalg i FirstAgenda.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?