Hvordan aktiveres offline-tilstand?

For at mødedeltagere kan hente dagsordner, som kan læses, når iPad'en er offline, skal funktionen Tillad offline-visning være slået til på et udvalg. Og du skal være administrator i FirstAgenda for at kunne slå offline-visning til. Funktionen er som udgangspunkt slået fra.

Sådan aktiveres offline-visning på et udvalg

  • log på FirstAgenda via web.firstagenda.com
  • vælg Udvalg i venstremenuen 
  • vælg det udvalg, hvis dagsordner mødedeltagerne skal kunne læse i offline
  • ud for Tillad offline-visning sætter du et flueben i checkboksen

Aktivér offline på udvalg

  • klik på Gem

Mødedeltagerne vil nu kunne hente dagsordner og referater, når de er online og vil efterfølgende kunne læse dem, når de er uden internetforbindelse.

Bemærk: "Ryd lokalt lager på iPad " under indstillinger for organisationen må ikke være aktiveret, da indstillingen forhindrer mødedeltagerne i at downloade dagsordner til offline-brug selvom offline-funktionen er aktiveret for udvalget.

NB Offline-visning er i første omgang ikke muligt på organisationer, der benytter 2-faktor-login.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?