Hvordan ændrer jeg de generelle indstillinger?

Du skal være administrator for at kunne rette i de generelle indstillinger. 

Sådan ændrer du de generelle indstillinger

 • vælg sidemenuen Indstillinger
 • vælg den indstilling du ønsker at ændre
 • klik Gem 

Bemærk: at alle ændringer der foretages under Indstillinger slår igennem for alle brugere. 

Oversigt over indstillinger:

Sprog

 • Det valgte sprog slår igennem i FirstAgenda og i e-mails der udsendes fra FirstAgenda. Brugere kan også selv ændre sproget under sin egen profil.

Login

 • Antal dage mellem skift af adgangskode:  vælg hvor mange dage der skal gå, før en bruger bliver bedt om at ændre sin adgangskode
 • Antal tilladte fejl logins: indsæt hvor mange gange en bruger må indtaste forkert adgangskode, før brugerens login bliver spærret. Vi anbefaler at sætte fejlforsøgene på min. 5.

Kommunikation

 • Skjul historik på forsiden: som standard, kan mødedeltagerne se en historik på forsiden af alle dagsordner og referater, der viser en oversigt over hvem der har frigivet dagsordnen / referatet og hvilke ændringer der er foretaget. Ønsker du ikke at få vist en historik, aktiveres denne funktion.
 • Vis mødets sluttidspunkt: viser et mødets sluttidspunkt på mødeforsiden.
 • Vis titel for lukkede punkter: som udgangspunkt, er titler på lukkede punkter kun synlige for et udvalgs medlemmer. Aktiveres "Vis titel for lukkede punker", vil brugere der ikke er medlemmer af udvalget også kunne se titlen på punktet, men de vil IKKE kunne se indholdet i punktet.
 • Vis Download PDF link på dagsordener: en "PDF" knap vises øverst til højre på på et dagsordenpunkt, i alle dagsordner og referater. Dette giver mødedeltagerne mulighed for at printe indholdet i et dagsordenpunkt. 
 • Vis kommentarer i mailnotifikationer: tillader at indholdet fra delte kommentarer vises i mailnotifikationen. 

iPad

 • Timeout på iPad (minutter): indstil hvor lang tid der må gå, inden en slutbruger bliver logget af i FirstAgenda App'en ved inaktivitet. Vælg fra 10 min. og op til 5 timer.
 • Ryd lokalt lager på iPad: som udgangspunkt, lagres data fra FirstAgenda i iPad'ens lokale lager. Det optimerer svartider og performance ved brug af FirstAgenda. Slå "Ryd lokalt lager" til, hvis du ønsker at slette data for alle brugerne. Sletning af data vil medføre, at dokumenter skal indlæses på ny når brugeren logger ind i FirstAgenda app'en igen.
  • Bemærk: når "Ryd lokalt lager" er slået til, er det ikke muligt at hente dagsordener til offline-brug.

Dagsordensamler

 • Må dagsordensamler administrere brugere: aktiveres, hvis dagsordensamlere må oprette brugere og til- og fraknytte brugere til udvalg som dagsordensamleren er ansvarlig for.

Aktive brugere

 • Aktive brugere for organisationen: tallet viser hvor mange aktive brugere der er oprettet i organisationen. Deaktiverede brugere tælles ikke med.

Support

 • Support e-mail, telefon m.m.: indtast kontaktdata på den person eller supportenhed i din organisation, som har supporten på FirstAgenda. Det er vigtigt løbende at opdatere disse data, da oplysningerne blandt andet vises i udsendte mails fra FirstAgenda til slutbrugerne.

Upload-indstillinger

 • Se serverinfo, seneste upload m.m.

Ekstra moduler

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?