Hvor administrerer jeg FirstAgenda?

Administrationsmodulet til FirstAgenda finder du ved at logge på https://web.firstagenda.com (samme url, som mødedeltagerne anvender). Hvis du har rollen som dagsordensamler eller administrator i FirstAgenda vil du - i stedet for læsedelen i FirstAgenda - få præsenteret administrationsmodulet.

Vær opmærksom på, at administrationsmodulet ikke kan tilgås via FirstAgenda app'en på iPad.

Det er kun administratorer og dagsordenansvarlige, der har adgang til administrationsmodulet. Hvilke områder, du har adgang til, afhænger af den rolle, du har fået tildelt. Skemaet nedenfor viser rettighederne for henholdsvis administrator og dagsordensamler.

Rettighed

Opret bruger

Redigér bruger

Deaktiver bruger

Tilknyt bruger til udvalg

Fjern bruger fra udvalg

Fjern bruger fra lukket punkt

Giv bruger reviewer rolle

Slet udvalg

Redigér organisationsindstillinger

Oprette møder i FirstAgenda (web)

Administrator

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dagsordensamler

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

x

(x)

 

 

x

NB: De krydser med en parentes omkring, gælder kun for dagsordensamlere, der har rettighed til at administrere brugere. Se her hvordan du får den rettighed som dagsordensamler: Brugere - hvordan oprettes de?

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?