Kan en bruger undtages fra AD-login?

Ja, det er muligt at fritage en bruger for at benytte AD-login. Også selv om jeres organisation er indstillet til at benytte AD-login i FirstAgenda.

Nogle brugere ønsker at anvende FirstAgenda login i stedet for AD-login. Det er ofte fordi, brugeren i forvejen har adgang til andre organisationer og synes det er nemmest at benytte ét og samme login i de forskellige organisationer, frem for at have 2 logins at holde styr på (et AD-login til jeres organiation og FirstAgenda login til de øvrige FirstAgenda organisationer).

Brugeren kan undtages fra at benytte AD Login på 2 måder:

 • GUIDE 1: Benyt funktionen "Tillad FirstAgenda login" eller
 • GUIDE 2: Arbejdsmail og brugernavn ændres til noget andet end AD-mailen
   

GUIDE 1: Benyt funktionen "Tillad FIRSTAGENDA login"

Med "Tillad FirstAgenda login" skal du som administrator først sikre dig, at brugerens arbejdsmail er en AD-mail. Dernæst skal du ændre brugernavnet til noget andet, end brugerens AD-mail.
Se på skærmbillederne nedenfor, hvordan funktionen bliver aktiveret på brugeren.

 • Vælg den pågældende bruger i menuen Brugere
 • Klik på Aktivér FirstAgenda login


 

 • Udfyld mobilnummer (hvis det påkræves)
 • Klik dernæst på Aktivér FirstAgenda login 

 • Ret brugernavnet til noget andet end brugerens AD-mail. Det kan f.eks. være brugerens initialer eller lignende. 

 • Brugeren kan nu logge ind med sit FirstAgenda login i stedet for AD-login, og skal fremover logge ind med sit nye brugernavn. Glem ikke at give brugeren besked om det nye brugernavn.

Bemærk:

 • Brugeren skal oprette en adgangskode til sit FirstAgenda login. Det gøres ved at brugeren klikker på “Glemt adgangskode?”. Du som administrator kan også klikke på "Send link til ny adgangskode" under brugerens profilside. 
 • Brugeren kan stadig vælge at logge ind med sit AD-login, ved blot at indtaste AD-mailen i loginboksen. Så "Tillad FirstAgenda login" fjerner ikke muligheden for at logge ind med AD-login, men tillader blot, at brugeren OGSÅ kan logge ind med sit FirstAgenda-login via brugernavnet. 

På brugerlisten kan du nemt genkende de AD-brugere, som har tilladelse til at benytte FirstAgenda login i stedet for AD-login. De er mærket med et gult ikon.

VIGTIGT
Vær opmærksom på, at hvis brugeren er fritaget for at anvende AD-login i FirstAgenda, så bliver brugerens adgang ikke længere styret af jeres AD. Hvis brugeren skal fjernes fra FirstAgenda, er det derfor ikke tilstrækkeligt at deaktivere brugeren i AD'et. Deaktivering skal ligeledes gøres i FirstAgenda. Til gengæld er disse brugere nemme at finde, idet de vil være angivet med det gule mærke.

 

GUIDE 2: ARBEJDSMAIL og brugernavn MÅ IKKE VÆRE EN AD-MAIL

Skal brugeren slet ikke kunne logge ind med sit AD-login, skal AD-mailen ændres til en anden mail. Desuden må brugeren ikke have et brugernavn som er AD-mailen. Gå ind på brugeren og ret Brugernavn. Kontakt derefter FirstAgenda Support for at få rettet arbejdsmailen på support@firstagenda.com. Det er vigtigt at hverken mailadressen eller brugernavnet ender på det maildomæne, I anvender i jeres organisation. I eksemplet ovenfor må maildomænet ikke være "@firstagenda.com".

Ved skift af adgangskode skal disse brugere gøre som andre FirstAgenda-brugere - dvs. klikke på linket Glemt adgangskode? nederst i loginboksen og følge instrukserne.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?