Hvad kan vi hjælpe med?

Kan en bruger undtages fra AD-login?

Ja, det er muligt at fritage en bruger for at benytte AD-login. Også selv om jeres organisation er indstillet til at benytte AD-login i FirstAgenda.

Nogle brugere ønsker at anvende FirstAgenda login i stedet for AD-login. Det er ofte fordi, brugeren i forvejen har adgang til andre organisationer og synes det er nemmest at benytte ét og samme login i de forskellige organisationer, frem for at have 2 logins at holde styr på (et AD-login til jeres organiation og FirstAgenda login til de øvrige FirstAgenda organisationer).

Brugeren kan undtages fra at benytte AD Login på 2 måder:

  1. Benyt funktionen "Tillad FirstAgenda login" eller
  2. Arbejdsmail og brugernavn ændres til noget andet end AD-mailen
     

1: Benyt funktionen "Tillad FirstAgenda login"

Med "Tillad FirstAgenda login" skal du som administrator først sikre dig, at brugerens arbejdsmail er en AD-mail. Dernæst skal du ændre brugernavnet til noget andet, end brugerens AD-mail.
Se på skærmbillederne nedenfor, hvordan funktionen bliver aktiveret på brugeren.

  • Vælg den pågældende bruger i menuen Brugere
  • Klik på Aktivér FirstAgenda login


 

  • Udfyld mobilnummer (hvis det påkræves)
  • Klik dernæst på Aktivér FirstAgenda login 

  • Ret brugernavnet til noget andet end brugerens AD-mail. Det kan f.eks. være brugerens initialer eller lignende. Husk også at tjekke, at arbejdsmailen er en AD-mail.

  • Brugeren er nu fritaget for AD-login, og skal fremover logge ind med sit nye brugernavn. Glem ikke at give brugeren besked om det nye brugernavn.

Bemærk: Brugeren skal oprette en adgangskode til sit FirstAgenda login. Det gøres ved at brugeren klikker på “Glemt adgangskode”. Du som administrator kan også sende en ny kode til brugern via administrationssiden.

På brugerlisten kan du nemt genkende de AD-brugere, som har tilladelse til at benytte FirstAgenda login i stedet for AD-login. De er mærket med et gult ikon.

VIGTIGT
Vær opmærksom på, at hvis brugeren er fritaget for at anvende AD-login i FirstAgenda, så bliver brugerens adgang ikke længere styret af jeres AD. Hvis brugeren skal fjernes fra FirstAgenda, er det derfor ikke tilstrækkeligt at deaktivere brugeren i AD'et. Deaktivering skal ligeledes gøres i FirstAgenda. Til gengæld er disse brugere nemme at finde, idet de vil være angivet med det gule mærke.

 

2: ARBEJDSMAIL og brugernavn MÅ IKKE VÆRE EN AD-MAIL

Som dagsordensamler eller administrator skal du ændre arbejdsmailen på brugeren, således den ikke er en AD-mail. Desuden må brugeren ikke have et brugernavn som er AD-mailen. Gå ind på brugeren og ret Brugernavn. Kontakt derefter FirstAgenda Support for at få rettet arbejdsmailen på support@firstagenda.com. Bemærk det er vigtigt at hverken mailadressen eller brugernavnet ender på det maildomæne, I anvender i jeres organisation. I eksemplet ovenfor må maildomænet ikke være "@firstagenda.com".

Ved skift af adgangskode skal disse brugere gøre som andre FirstAgenda-brugere - dvs. klikke på linket Glemt adgangskode? nederst i loginboksen og følge instrukserne.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?

Hvordan kan vi gøre det bedre?