Can I see rejected meetings?

Yes, you can. Find rejected meetins with audio file, etc., in the meeting list.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?

Hvordan kan vi gøre det bedre?